Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
EkologiawPolsce.pl

ProEko Sp. z o.o.

zobacz
Poleć nas innym
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie powstał 1 kwietnia 2003 roku na bazie wydzielonego majątku zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego. Majątek spółki stanowiło głównie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położone na otwartym terenie, administracyjnie należącym do wsi Witaszyczki, około 3 km od centrum Jarocina.

W 2003 roku wprowadzono również pilotażową bezpłatną akcję zbiórki odpadów segregowanych „u źródła”. Początkowo usługą objęto część Jarocina oraz miejscowość Witaszyczki. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz akceptacją mieszkańców. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje już całą gminę Jarocin oraz 8 gmin wchodzących w skład "Porozumienia Międzygminnego".

Selektywnie zbiera się:

- szkło białe i kolorowe,
- tworzywo typu PET,
- papier i makulaturę.

Zarząd ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie wraz z władzami miasta oraz władzami gmin, które przystępują do projektu prowadzą akcje edukacyjne w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, w tym promujące selektywną zbiórkę "u źródła". Służą temu ulotki informujące, rozdawanie kolorowych worków do segregacji odpadów. W szkołach organizowane są pogadanki, wiosną w okolicznych lasach prowadzona jest akcja zbierania śmieci. Szkoły z terenu Jarocina uczestniczą w ogólnopolskim konkursie "Przyjaźni Środowisku" prowadzonym przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, we współpracy z NFOŚiGW i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska pod Patronatem Prezydenta RP. Właśnie ta sortownia odpadów pełnić będzie niebagatelną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Jest to obiekt pokazowy w tym regionie. Zarząd spółki wraz z propagowaniem zwiedzania obiektu zamierza prowadzić akcję informacyjną i edukacyjną szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Strona Internetowa:www.zgo-jarocin.pl
Wizytówka:www.zgo-jarocin.EkologiawPolsce.pl
Email:sekretariat@zgo-jarocin.pl
Telefon:+48 62 747 24 56
Ulica:ul. Witaszyczki 1A
Kod pocztowy i Miasto:63 - 200 Jarocin
Województwo:Wielkopolska
Zdjęcia dodatkowe
mtpgreenpowerpolekonaturafoodekogalalsymascenergekowasteplgbcteotargipomorskieeuropapropertyrzetelnieisprogressgroupcenerg13targikielce