Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
EkologiawPolsce.pl

ProEko Sp. z o.o.

zobacz
Poleć nas innym
Targi i wystawy

EkoWaste - Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych, Sosnowiec 24-25.10.2012

25-10-2012


EkoWaste - Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych, Sosnowiec  24-25.10.2012

Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

ekoe

Na targach zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki komunalnej, najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i technologie. Targi EkoWaste posłużą przede wszystkim przedstawieniu oferty firm oferującym odbiór, transport, sortowanie, a także racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych.

Targi EkoWaste to nie tylko spotkanie profesjonalistów branży. To również targi wiedzy, pełniące istotną funkcję edukacyjną. Podczas EkoWaste nie tylko prezentujemy, ale przede wszystkim promujemy postawy proekologiczne. Bycie EKO dzięki temu staje się nie tylko modne, ale zwyczajnie potrzebne.

Zakres Tematyczny:

GOSPODARKA ODPADAMI
Gromadzenie i transport odpadów
Pojemniki i sprzęt do zbiórki odpadów
Sortowanie odpadów
Cieplna, fizyko-chemiczna i biologiczna obróbka odpadów
Termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii
Paliwo alternatywne z odpadów
Instalacje i urządzenia do produkcji paliwa alternatywnego
Usuwanie zanieczyszczeń z miejsc skażonych
Składowanie odpadów
Rekultywacja 
Fizyko-chemiczna analiza, kontrola gleby i odpadów
- analiza i klasyfikacja odpadów
- analiza gleby i wód gruntowych
- analiza biogazu
Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów
Urządzenia zmniejszające objętość odpadów
Urządzenia do transportu odpadów
Urządzenia i maszyny dla składowisk
Urządzenia i maszyny dla sortowni odpadów
Urządzenia i maszyny do unieszkodliwiania odpadów

RECYKLING
Odzyskiwanie, recykling i utylizacja:
- papieru i kartonu
- plastiku i gumy
- szkła
- drewna
- metali żelaznych i nieżelaznych
- materiałów budowlanych z rozbiórki
- złomu samochodowego
- odpadów elektrycznych i elektronicznych
- rolnicza utylizacja szlamów
- redukcja odpadów
- redukcja toksyczności odpadów
- gromadzenie, sortowanie i recykling niebezpiecznych odpadów przemysłowych
- gromadzenie, sortowanie i recykling pozostałych odpadów przemysłowych
Organizacje odzysku

TECHNIKA KOMUNALNA

Urządzenia, maszyny i pojazdy do utrzymania czystości ulic, chodników i parkingów
Urządzenia, maszyny i pojazdy do utrzymania czystości budynków
Urządzenia, maszyny i pojazdy do utrzymania terenów zielonych

POWIETRZE
Fizyko-chemiczna analiza, kontrola i pomiary
- kontrola powietrza i gazu
- monitorowanie zanieczyszczeń atmosferycznych
- pomiary i kontrola radioaktywności    
Nadawanie powietrzu pożądanych właściwości
- fizyczna i elektrostatyczna obróbka
- chemiczna obróbka
- termiczna obróbka zanieczyszczeń gazowych
- spalanie zanieczyszczeń gazowych
- schładzanie powietrza i gazu
- dezodoryzacja 
Przemysłowe filtry powietrzne
Urządzenia przemysłowe

KLIMAT
Technologie przyjazne dla klimatu (czyste technologie)
Instrumenty wspomagające redukcję emisji gazów cieplarnianych
- handel uprawnieniami do emisji
- międzynarodowe projekty redukujące emisję gazów cieplarnianych
Meteorologia
Usługi i doradztwo

ENERGIA
Wytwarzanie energii i ciepła
Magazynowanie i oszczędność energii 
Kontrola i zarządzanie energią
Kotłownie
Materiały, urządzenia, armatura, sprzęt
- palniki
- kotły
- regulatory
- termoregulatory
- turbiny gazowe
- rury
- bloki energetyczne
- ciepłomierze
- systemy i techniki pomiarowe
Sieci cieplne
Węzły cieplne
Inne

ENERGIA ODNAWIALNA

Energia wiatrowa
Energia wodna 
Energia słoneczna
Wody geotermalne 
Pompy cieplne
Biopaliwa stałe (biomasa), płynne, pelety i biogaz

HAŁAS I WIBRACJE 

Techniki pomiarowe 
Tłumienie, kontrola i ochrona
Systemy ograniczania hałasu
Osobista ochrona przed hałasem
Zwalczanie hałasów i wibracji w środowisku
Materiały dźwiękochłonne
Ekrany akustyczne
 
WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ W WARUNKACH ZAGROŻENIA

BUDOWNICTWO KOMUNALNE I ENERGETYCZNE

Generalne wykonawstwo inwestycji 
Usługi budowlano-montażowe
Dostawy konstrukcji stalowych
Montaż instalacji elektrycznej 
Inwestycje komunalne w zakresie ochrony środowiska
Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Budowa i rozbudowa składowisk i zakładów utylizacji 
Budowa i modernizacja sieci cieplnej
Gazyfikacja
Projektowanie

DORADZTWO I INSTYTUCJE OCHRONY  ŚRODOWISKA
Agencje międzyrządowe
Agencje i oddziały rządowe
Agencje pozarządowe i doradztwo
Organizacje branżowe 
Usługi doradcze i analityczne

SYSTEMY STEROWANIA I ROZWIĄZANIA  INFORMATYCZNE DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

JEDNOSTKI NAUKOWE I BADAWCZO-ROZWOJOWE

WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZE
Więcej: www.exposilesia.pl/ekowasteekologia

Patronem Medialnym Targów

mtpgreenpowerpolekonaturafoodekogalalsymascenergekowasteplgbcteotargipomorskieeuropapropertyrzetelnieisprogressgroupcenerg13targikielce