Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
EkologiawPolsce.pl

ProEko Sp. z o.o.

zobacz
Poleć nas innym
Targi i wystawy

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2012, 25-26.04.2012

26-04-2012


sos


W wyniku przeprowadzonych konsultacji - zarówno z przedstawicielami samorządu jak i przedsiębiorcami – postanowiliśmy zorganizować Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce „SOSEXPO 2012”, które będzie odpowiedzią na wyzwania i obowiązki jakie przed samorządami i przedsiębiorcami stawiają nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami.

 

Forum to: konferencje, seminaria oraz wystawa prezentująca najnowsze technologie, rozwiązania i tendencje w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Forum będzie stanowiło platformę spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej.

 

Konferencje i seminaria będą służyły poszerzeniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń w zakresie zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w świetle nowych przepisów prawnych.

 

Zakres tematyczny forum obejmuje zagadnie z sektora gospodarki odpadami w tym między innymi: projektowanie, budowę i modernizację obiektów, sprzęt i wyposażenie dla służb porządkowych, nowoczesne wyposażenie do transportu i przechowywania odpadów, ochronę środowiska oraz inne ważne dla tego sektora tematy.

 

Patronat honorowy nad "SOSEXPO2012" objęli:

- Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
- Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa
- Michał Kiełsznia – Główny Dyrektor Ochrony Środowiska
- Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska
- Jan Skowronek- Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
- Barbara Gworek – Instytut Ochrony Środowiska
- Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
 
Honorowe patronaty podkreślają znaczenie tego forum oraz świadczą o wadze jaką administracja samorządowa oraz instytucje działające w sferze ochrony środowiska i gospodarki odpadami przywiązują do organizowanego forum.

W czasie konferencji i prezentacji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami w związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Główne tematy konferencji i prezentacji:
- omówienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- sposób finansowania gminnych inwestycji,
- praktyczne zagadnienia i doświadczenia samorządowców
- obowiązki przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami
- przetarg na odbieranie odpadów komunalnych
- segregacja i recykling odpadów komunalnych
- stacje przeładunkowe, doświadczenia i rozwiązania dla gospodarki odpadami
- biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Podczas trwania Forum SOSEXPO 2012, zostaną zaprezentowane najnowsze technologie, rozwiązania i tendencje w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Forum będzie stanowiło platformę spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami technologii komunalnej.

Więcej:
www.sosexpo.ztw.pl

ekologia
Patronem medialnym

mtpgreenpowerpolekonaturafoodekogalalsymascenergekowasteplgbcteotargipomorskieeuropapropertyrzetelnieisprogressgroupcenerg13targikielce