Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
EkologiawPolsce.pl

ProEko Sp. z o.o.

zobacz
Poleć nas innym

Słownik

Budownictwo ekologiczne (także - zrównoważone budownictwo)

to działalność człowieka związana z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności przejawiająca się w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku (właściwą eksploatację, prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne) - aż do jego rozbiórki. Koncepcja wyznaczania standardów i zasad budownictwa opartego na elementach najmniej szkodliwych dla środowiska przez cały okres "życia" budynku ma źródło w bardzo ważnym miejscu, jakie zajmuje budownictwo w działalności człowieka. Polega m.in. na wykorzystywaniu materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, zmniejszeniu poboru energii, zazielenianiu budynków i terenów do nich przylegających

Odnawialne źródła energii

to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie. Energii odnawialnej nie należy mylić z energią przyjazną dla środowiska naturalnego, gdyż instalacje do jej produkcji mogą (choć nie muszą) powodować szkody ekologiczne.

Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, fal, pływów morskich, energia geotermalna i inne (energia cieplna oceanu, biomasa - m. in. drewno /w tym pelety, zrębki, wióry itp./, słoma, biogaz, biopaliwa), używane na mniejszą skalę.

Kolektor słoneczny

to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Kolektory można podzielić na:
- płaskie: gazowe, cieczowe, dwufazowe,
- płaskie próżniowe,
- próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury),
- skupiające (prawie zawsze cieczowe),
- specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna)

Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do:

- podgrzewania wody użytkowej,
- podgrzewanie wody basenowej,
- wspomagania centralnego ogrzewania,
- chłodzenia budynków,
- ciepła technologicznego.

Do celów tych służą cieczowe kolektory płaskie i próżniowe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9


Ostatnio dodane firmy

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

Zobacz więcej

Barosz Gwimet Sp. z o.o.

Barosz Gwimet Sp. z o.o.

Zobacz więcej

ProEko Sp. z o.o.

ProEko Sp. z o.o.

Zobacz więcej

mtpgreenpowerpolekonaturafoodekogalalsymascenergekowasteplgbcteotargipomorskieeuropapropertyrzetelnieisprogressgroupcenerg13targikielce